Ombudsmanul European

ombudsmanul-european.jpg

Ombudsmanul European investighează plângerile privind cazuri de administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor şi organelor Uniunii Europene (UE). Printre instituţii se numără Comisia Europeană, Consiliul UE şi Parlamentul European. Agenţia Europeană pentru Medicamente şi Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă sunt două exemple de organe ale Uniunii pe care Ombudsmanul le poate ancheta. Numai Curtea de Justiţie, Tribunalul de Primă Instanţă şi Tribunalul Funcţiei Publice în exercitarea competenţelor lor jurisdicţionale nu se încadrează în competenţa sa. De obicei, Ombudsmanul efectuează anchete în baza unei plângeri, însă poate demara anchete şi din proprie iniţiativă.

Ombudsmanul nu poate investiga:
– plângeri împotriva autorităţilor naţionale, regionale sau locale din statele membre, nici chiar în cazurile în care plângerile se referă la chestiuni privind UE. Exemple de astfel de autorităţi sunt ministerele, agenţiile de stat şi consiliile locale.
– activităţile tribunalelor naţionale sau ale ombudsmanilor naţionali. Ombudsmanul European nu este un organ de apel împotriva deciziilor luate de aceste entităţi.
– plângerile împotriva societăţilor comerciale sau a persoanelor fizice.
Ce tip de plangeri poate rezolva?

Ombudsmanul investighează cazuri de administrare defectuoasă (administrare inadecvată sau incorectă). Administrarea defectuoasă corespunde situaţiilor în care o instituţie nu acţionează în conformitate cu legile în vigoare, nu respectă principiile bunei administrări sau încalcă drepturile omului. Câteva exemple:
– nereguli administrative
– incorectitudine
– discriminare
– abuz de putere
– lipsă de răspuns
– nefurnizare de informaţii
– întârziere nejustificată
Care este rezultatul?

Pentru a rezolva problema, este uneori suficient ca Ombudsmanul să informeze pur şi simplu instituţia în cauză despre plângerea primită. În cazul în care situaţia nu este rezolvată în mod satisfăcător în cursul anchetei sale, Ombudsmanul încearcă, înmăsura posibilului, să găsească o soluţie amiabilă care să remedieze cazul de administrare defectuoasă şi să permită obţinerea unui rezultat favorabil pentru autorul plângerii. Dacă încercarea de conciliere eşuează, Ombudsmanul poate formula o serie de recomandări în vederea rezolvării cazului. În cazul în care instituţia nu îi acceptă recomandările, acesta poate întocmi un raport special adresat Parlamentului European.
Contact:

Ombudsmanul European
1 Avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR – 67001 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 17 23 13
Fax +33 (0)3 88 17 90 62

Informaţii complete şi actualizate privind activitatea Ombudsmanului sunt disponibile pe internet la adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
Cine te mai poate ajuta?

Dacă aveţi o problemă cu administraţia naţională, regională sau locală, puteţi contacta ombudsmanul (Avocatul Poporului) naţional sau regional sau comisiile pentru petiţii de la aceste niveluri. Coordonatele acestora se găsesc pe site-ul web al Ombudsmanului European şi pot fi obţinute inclusiv telefonând la biroul Ombudsmanului.
Pentru a obţine răspunsuri la orice întrebare privind UE, puteţi suna la numărul gratuit EUROPE DIRECT:
Tel. 00 800 6 7 8 9 10 11
sau puteţi vizita site-ul web EUROPE DIRECT accesibil prin portalul Europa: http://europa.eu/

Sursa Ombudsmanul European

(Visited 9 times, 1 visits today)
0 0 vote
Article Rating
Cuibus Written by:

Photo, Food, Wine, Travel, Globetrotter, "U" Cluj, Dacia, Cluj-Napoca, Transilvania, Freelancer

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments