Tineret

ADMITERE FACULTATEA DE AGRICULTURĂ USAMV CLUJ-NAPOCA

admitere_usamv_cluj_napoca.jpg

Înscrierea candidaţilor în anul universitar 2010 – 2011 la ciclul de licenţă la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca se desfăşoară în perioada 12 – 23 iulie 2010.  Afişarea rezultatelor preliminare se va face în ziua de 23 iulie 2010, ora 17.00.

Depunerea eventualelor contestaţii se va face în perioada 23-24 iulie 2010. Afişarea rezultatelor finale va avea loc în ziua de 26 iulie 2010, ora 8.00, iar încheierea Contractelor de studiu se va face în perioada 26–30 iulie 2010.

DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere a candidaţilor va conţine următoarele documente:

– Fişa de înscriere care va fi pusă la dispoziţia candidaţilor de către comisia de admitere a fiecărei facultăţi; fişa este completată şi semnată de fiecare candidat.

– Carte de identitate – original şi copie.

– Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu aceastea, în original sau copii legalizate.

– Certificat de naştere, în copie legalizată.

– Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1.

– Trei fotografii tip buletin de identitate.

– Chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii, a sumei prevăzută la înscriere.

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Specializări: Agricultură, Montanologie, Ştiinţele Solului, Biologie, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Controlul si expertiza produselor alimentare, Ingineria si protecţia mediului în agricultură.

Mai mult einformatii găsiţi pe site-ul oficial: www.usamvcluj.ro.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments