Clujul de langa noi,  Concursuri

Concurenta dintre stalpi “a la Cluj”

taxi_aeroportul_international_cluj_napoca_cuibus_blog_transilvaniaÎn Cluj cel puțin există mai multe companii care dețin licențe pentru taxi. Dacă e să ne luăm după regulile economiei de piață clientul are posibilitatea în acest fel să aleagă produsul/serviciul pe care-l dorește după propriile criterii de selecție. La Cluj această regulă, cel puțin în taximetrie, este doar pe hârtie. În realitate în multe locații sunt niște stâlpișori montați care te obligă să te urci în primul taxi, care poate ție nu-ți place ca mașină, ca șofer, ca preț etc. Asta nu mai e ECONOMIA DE PIAȚĂ, consumatorul nu are posibilitatea să aleagă! Cine a introdus acești stâlpișori nu știu, poate ceva pdl-ist, deoarece nu au nici un sens și încalcă regulilor comerciale! Dacă ar exista doar O COMPANIE în tot Clujul să zicem, aș înțelege au același tarif nu prea ai mai avea de ales..dar așa? Consiliul Concurenței, Primăria, Prefectura, Poliția nu se sesizează în acest caz? De ce oare? Ghici ciupercă ce-i! Niște carduri pentru anumite persoane, niște curse gratuite pentru cine trebuie și totul se rezolvă 50%-50% ..trăiască trocul de ocazie din România.

Astăzi am sezizat Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, Consiliul Judetean ClujPrefectura Cluj, Poliția Județului Cluj, Protectia Consumatorilor, Primaria Mun. Cluj-Napoca, Domnule primar, Asociatia Aeroporturilor din Romania , Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii și Consiliul Concurenței, cu privire la acest aspect.

Haideți să disecăm puțin subiectul acesta.

Conform Regulamentului-cadru PENTRU ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL IN REGIM DE TAXI Aprobat prin HCL 148 din martie 2008 și completată prin Hotărârea 255/2009 (reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca) putem observa că este specificat clar la articolul 1 paragraful 2, 3 și 4:

(2) Prevederile prezentul regulament-cadru se aplica urmatoarelor servicii publice de transport local:

– servicii de transport public local de persoane in regim de taxi;

– servicii de transport public local de marfuri sau bunuri in regim de taxi.

(3) Serviciile de transport public local se pot efectua numai in conditiile respectarii prevederilor prezentului

regulament cadru, ale caietului de sarcini cadru, ale reglementarilor in vigoare din domeniul transporturilor

rutiere.

(4) Autoritatile administratiei publice locale vor urmari prin exercitarea atributiilor, competentelor si drepturilor ce le revin conform legii, ca efectuarea serviciului de transport public local sa se realizeze in conditii de siguranta rutiera, calitate si confort si in concordanta cu interesul general al utilizatorilor, in conformitate cu legislatia in vigoare. Se va avea in vedere cresterea permanenta a calitatii schimbului de informatii intre institutiile implicate in aplicarea legii.

Păi cum asigură autoritățile administrației publice locale interesul utilizatorilor când stâlpișorii îngrădesc libertatea cetățenilor de a alege serviciul-taxiul dorit? La Aeroport și în Piața Avram Iancu și poate și în alte locații care îmi scapă acum.

Să vedem și alte articole interesante care nu sunt respectete în Cluj-Napoca:

Art. 2 Organizarea si efectuarea activitatilor specifice serviciilor publice de transport local in regim de taxi trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publica ale comunitatilor locale si anume:

al.

accesul egal si nediscriminatoriu al transportatorilor autorizati la piata transportului public local in regim de taxi;

– optimizarea functionarii pietei transportului public local in regim de taxi prin asigurarea unui cadru concurential normal, dinamic si loial, in conditiile atribuirii in gestiune delegata a executarii serviciilor de transport in regim de taxi transportatorilor autorizati, in conformitate cu criteriile specifice prevazute in lege;

– monitorizarea si controlul permanent privind modul cum sunt respectate prevederile legii, ale contractelor de atribuire in gestiune a executarii serviciilor de transport;

– asigurarea echilibrului intre cererea si oferta de transport, atat cantitativ, cat si calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, in baza unor studii de specialitate, precum si prin continuitatea serviciilor respective;

– corelarea dimensiunii si continuitatii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori si cerintele acestora, precum si cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte categorii de transport local existente.

Păi cum avem cum se asigură un tratament nediscriminatoriu al transportatorilor autorizați când la Aeroportul din Cluj-Napoca firma care are taxiuri la ieșirea din țarcul cu stâlpișori este întotdeauna firma STUDENT? Oare această firmă nu are un tratament special, discriminatoriu din partea Aeroportului? Hmm..

Art. 3 Termenii si notiunile utilizate si definite la art. 1^1 din Legea nr. 265 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, denumita in continuare lege, se pastreaza, iar in sensul prezentului regulament-cadru, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) activitate de transport public local in regim de taxisuma operatiunilor de transport care asigura, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul autovehiculelor, pe distante si in conditii prestabilite, efectuata in cadrul unuia dintre serviciile prevazute la art. 1 alin. (2) al prezentului regulament;

f)loc de asteptare a clientilor – spatiu special amenajat si semnalizat corespunzator de catre autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, avand un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru imbarcare sau debarcare clienti. Amenajarea speciala consta in dotarea cu un telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi si indicator care, la comanda clientului, semnalizeaza luminos taximetristului aflat in miscare prezenta clientului in statie;

g) loc de stationare a taxiurilor – spatiu special amenajat si semnalizat corespunzator de catre autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, avand un numar de locuri prestabilit pentru stationarea taxiurilor in asteptare in pozitia <<Liber>>;

l) lista de tarife document din categoria inscrisurilor interioare specifice, stabilit ca model unic la nivelul municipiului Cluj-Napoca , completat, semnat si stampilat de transportatorul autorizat si contine datele prevazute de lege.

m) inscrisuri exterioare privind valorile de tarife – documente din categoria inscrisurilor exterioare specifice, stabilite ca model unic la nivelul municipiului si contin datele prevazute de lege.

 taxi_piata_avram_iancu_cluj_napoca_cuibus_blog

Păi cum putem benefecia de serviciul de taxi nemijlocit când taximetriștii nu te duc la locația dorită dacă nu le dai suma pe care o cer?? Unde sunt amenajate locurile de asteptare a clientilor așa cum se specifică în acest regulament? În aeroportul din Cluj-Napoca și în față la Teatrul Național din CLuj-Napoca cu siguranță nu avem locuri amenajate corespunzător.

 Art. 11 Efectuarea serviciului public de transport local in regim de taxi trebuie sa asigure:

a) cresterea nivelului de calitate al serviciului si de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport local in

regim de taxi;

b) accesul la serviciile de transport public local si protectia categoriilor sociale defavorizate;

c) informarea publicului calator;

d) executarea transportului public local in regim de taxi, in conditii de legalitate, siguranta si confort;

e) corelarea capacitatii de transport cu fluxurile de calatori existente;

f) continuitatea serviciului de transport public local in regim de taxi.

Art. 14 (2) Pe portierele din fata ale taxiului se aplica inscrisuri exterioare privind valorile tarifelor de distanta (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte.

Cum se asigură o continuitate a serviciului de taxi, când atunci când ajung 200-400 de călători trebuie să apeleze la o firmă care are prețurile cele mai mari plus că toți potențialii clienți trebuie să se deplaseze min 100 m până la prima mașină. Acești stâpișori îngreunează continuitatea serviciului și nu este corelat în niciun fel cu fluxul mare de călători din aeroport!

Taximetriștii din aeroport au niște tarife inventate de ei, deoarece mulți cer clienților să achite taxa de staționare. Ceea ce este ilegal, iar autoritățile nu fac nimic pentru a stopa aceste practici. Oare o taxă de bujie când apare? Chiar este nevoie de un scandal monstru pentru a se face controale la sânge? De 1 an de zile există aceste situații, iar situația este din ce în ce mai stresantă, taximetriștii abordează ilegal clienții la ieșirea din aeroport, mulți dintre ei nu au beculețul verde aprins, oarecum lucrează la întuneric..

Art. 42 Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt urmatoarele:

a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber si nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local in regim de taxi, ceea ce trebuie sa se prevada expres in regulamentul serviciului public pentru fiecare categorie de transport local, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;

b) utilizatorii au dreptul de acces la informatiile publice cu privire la serviciul public de transport local. Autoritatea de autorizare are obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale care sunt de interes public;

f) sa sesizeze autoritatea de autorizare orice deficiente constatate in efectuarea serviciilor publice de transport local in regim de taxi si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora;

Art. 43 Principalele obligatii ale utilizatorilor sunt urmatoarele:

a) sa detina documentele de transport stabilite prin lege;

b) sa achite costul calatoriei efectuate, conform tarifelor mentionate lizibil pe bonul fiscal;

c) sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

taxi_teatru_national_cluj_napoca_transilvania_cuibus_blog

Cum adică nu este nediscriminatoriu, când suntem obligați să alegem taxiul cu prețul cel mai mare de la ieșirea coloanei, sau pentru că suntem refuzați de taximetriști că nu acceptăm oferta bișnițarilor care îți trântesc un preț în față? Oare?

Art. 44 Incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament-cadru atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala,civila, contraventionala sau penala, dupa caz, in conditiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a Legii nr. 38/2003 a transportului in regim detaxi, modificata si completata prin Legea nr. 265/2007, precum si ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere. Modul de efectuare a controlului precum si santiunile se stabilesc printr-o Hotarare ulterioara.

Deocamdată doar Consiliul Județean, Poliția Jutețeană Cluj și Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii au răspuns sesizării mele, vorba vine răspuns, mai mult fuga de răspundere doarece fiecare au pasat răspunderea la Aeroport, respectiv Poliției Transporturi Feroviare Cluj, iar cei de la CNCD studiază posibilitatea constituirii unui dosar de lucru. Asta după 9 zile de la trimiterea sesizării! Deci puteau să fie trași în țeapă sute și mii de turiști români pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca de acești rechini, deoarece autoritățile nu sunt interesate. Chiar e nevoie de o crimă-viol și la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca ca și în București să se adopte niște măsuri sănătoase pentru eliminarea rechinilor?

Și alți bloggeri clujeni au avut probleme cu unii traximetriști din Cluj-Napoca:

Groparu 1 & 2

Panfi

Surse info:

Primaria Cluj Napoca

Consiliul Concurentei.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments

[…] în alte posturi vorbeam de rechinii din taximetrie(1 şi 2) din Cluj-Napoca, de curând a apărut rechinul cu mutații sub influența rahatului de la Oncos […]